Vliv karnosinu na sportovní výkon

Kvalitního sportovního výkonu můžeme dosáhnout v ideálním případě spojením trénovanosti jedince a vhodné a účinné suplementace. Jednou z mnoha možností suplementace je karnosin Pojďme si jej nejdřív v krátkosti charakterizovat. Karnosin je bílkovina tvořená ze dvou aminokyselin z beta-alaninu a histidinu. Převaha této bílkovinné sloučeniny se nachází v živočišné stravě zejména v mase, rybách a v menší míře také ve vejcích a mléku. Vegetariáni a vegani mají tedy této důležité látky ve svém jídelníčku často nedostatečné množství.

Užíváním karnosinu se ve svalové tkáni zvyšuje jeho koncentrace, což vede ke zvýšení pufrovací kapacity svalu (pufry jsou bikarbonáty, které neutralizují kyselé látky vznikající při vysoce intenzivní svalové činnosti). Při úplném zakyselení svalu je znemožněna další produkce ATP (základní energetický substrát pro svalovou buňku) a sportovci se tak snižuje síla kontrakcí svalového vlákna až na tu úroveň, že není schopen v dané pohybové aktivitě dále pokračovat. Karnosin má také vazodilatační (cévy rozšiřující) účinky a oběhový systém tak zásobuje pracující svaly větším množstvím kyslíku a zároveň odvání vznikající metabolity. Karnosin nám tedy pomáhá trénovat při vyšší intenzitě po delší dobu. Vědecky bylo také dokázáno, že při užívání karnosinu konkrétně aminokyseliny beta-alaninu spolu s kreatinem přináší větší efekt, než při užívání kreatinu samotného.

Karnosin nám tedy pomáhá zlepšovat anaerobní výkon. Může mít vliv na posun anaerobního prahu (horní hranice, při které je organismus schopen udržovat stabilní hladinu zakyselení a je schopen stále využívat tuk jako jeden z energetických zdrojů pro svalovou činnost) směrem vzhůru.

V poslední řadě zmíním ochranný vliv karnosinu před oxidačním stresem (proces kdy vzniká nerovnováha mezi tvorbou volných radikálů-reaktivního kyslíku, který vzniká jako vedlejší produkt při metabolismu a jeho následným odbouráváním organismem). Glykace (proces při kterém se molekula glukózy naváže na molekuju bílkoviny s cílem ji poškodit) jako jeden z faktorů přispívající ke stárnutí tkání bývá taky značně eliminována díky karnosinu.

Využitím přípravku L-Carnosine při sportu ocení například sportovci trénující a věnující se sportu s intermitentní povahou zatížení, kdy se střídají krátké intervaly téměř maximální až maximální intenzity s intervaly nižší až nulové intenzity.

Bc. Tomáš Smetana