Anti-Aging

Proces starzenia skóry nie można całkowicie zatrzymać, można jednak skutecznie opóźnić zarówno jego widoczne objawy. Jak spowolnić znaczący postęp?

Starzenie się

to naturalne zjawisko, czyli reakcja organizmu na środowisko, obniżeniu odporności na niekorzystne czynniki środowiskowe oraz zmniejszeniu się „umiejętności adaptacyjnych“ organizmu do nowych warunków.

Karnozyna oprócz tego, że jest silnym przeciwutleniaczem i pomaga chronić komórki przed działaniem wolnych rodników, wyróżnia się jeszcze jedną niezwykłą właściwością – ma działanie „odmładzające”.

Jak?

  1. Chroni przed karbonylacją białek ((wiązaniem grup karbonylowych z cząsteczkami białka, co prowadzi do rozerwania wiązań między białkami, przez co białko przestaje być białkiem - ulega denaturacji i traci swoje pierwotne, tak ważne właściwości). Karbonylacja białek , podobnie jak glikacja i tworzenie AGE jest nieodwracalnym procesemktórego kulminacją jest utrata integralności komórki i ostatecznie doprowadza do śmierci komórki

Karnozyna reaguje z grupą karbonylową, tworząc produkt „białko-karbonylo-karnozyna”, chroniąc w ten sposób białko przed zniszczeniem.

Oprócz białek, w procesie karbonylowania mogą zostać uszkodzone również fosfolipidy. Ta konwersja fosfolipidów powoduje uszkodzenia głównie w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, co może objawiać się zaburzeniami pamięci i percepcji..

2. Odmładza starzejące się komórki, przekształcając je ponownie w zdrowe i funkcjonalne. Wykazano, że karnozyna jest czynnikiem sprzyjającym wydłużeniu liczby podziałów komórkowych (limit Hayflicka – po tym czasie, czyli liczbie podziałów komórkowych, komórka zanika) i jednocześnie pomiędzy poszczególnymi podziałami, co ma wpływ na dłuższe życie komórki.

Również wiele eksperymentów i testów przeprowadzonych po raz pierwszy w 1999 roku w Australii wskazuje na wyjątkowe działanie karnozyny w walce ze starzeniem, których istotą było udowodnienie, jak karnozyna oddziałuje na starzejące się komórki (komórki będące w fazie tuż „przed śmiercią”, jeszcze żywe, ale już niefunkcjonalne). Badania pokazują, że komórki hodowane w pożywce razem z karnozyną żyją dłużej i przywracają swój wygląd i wzrost oraz, co najważniejsze, zdolność do podziałów. Być może najbardziej rewolucyjnym odkryciem, w zależności od wyników badań, jest to, że karnozyna może odwracać oznaki starzenia w umierających komórkach, wydłużając nawet żywotność komórek 3-3,5 razy!(komórki bez dodatku karnozyny - 126 do 129 dni; komórki hodowane z karnozyną – 413 dni!).

3. Chroni informację genetyczną przechowywaną w DNA przed uszkodzeniem, a tym samym nieodwracalnym zniszczeniem komórek.