Neurodeneratívne ochorenia – Autizmus

Charakteristické prejavy autizmu možno pozorovať u dieťaťa ešte pred dosiahnutím tretieho roku jeho života. Rodičia si ako prvé všimnú neobvyklé správanie dieťaťa, ktoré sa odlišuje od správania jeho rovesníkom. Postupom času sa začínajú pridružovať ďalšie zvláštnosti, čím sa dieťa výrazne odlišuje od ostatných detí. Nereagujú na svoje meno, správajú sa ako keby boli hluché, málo komunikujú až vôbec, nenadväzujú očný kontakt, často sú agresívne a hyperaktívne, majú neobvyklé, skôr vyberavé stravovanie, problémy so spánkom a mnoho ďalších „znakov“, ktorými sú odlišní.

Príčiny autizmu doteraz nie sú celkom objasnené. Na rozvoji ochorenia zohrávajú úlohu viaceré faktory:

  • psychogénne – okolie, sociálna situácia, vzťah matky a dieťaťa
  • genetické – príbuzní autistov majú vyšší predpoklad vzniku autistu, rovnako aj jednovaječné dvojčatá
  • biologické nálezy – u mnohých autistov boli nájdené zvýšené hladiny serotonínu a dopamínu, rovnako ako aj u iných duševne chorých pacientov
  • neurologické faktory – u mnohých detí postihnutých autizmom bolo zistené zhoršené zásobovanie mozgu krvou, nedochádzalo teda k adekvátnemu zásobeniu určitých časti mozgu počas vývinu. U mnohých autistických detí sa vyskytujú aj epileptické záchvaty

Viaceré zdroje potvrdzujú prospešné účinky karnozínu pri zmiernení príznakov detí postihnutých autizmom. Po publikácii vedeckých prác Dr. Michaela Cheza, tykajúcich sa výskumu autizmu, nastal obrovský rozruch. Od roku 2001 liečil takmer 1000 autistických detí karnozínom. Ako on uvádza, behom 8-týždňovej terapie sa u 80-90% detí zlepšil zdravotný stav. Zlepšenie nastalo v komunikačnej i sociálnej oblasti. Podávaných bolo 400 mg karnozínu denne, bez sprevádzaných vedľajších príznakov.