Anti-Aging

Otázka zvrátenia známok starnutia, predlženia života a dlhovekosti sa vynára v každom z nás. Je to vôbec možné?

Starnutie

je prirodzený a zákonitý jav, či reakcia organizmu na prostredie, kedy dochádza k oslabovaniu fyziologických funkcii, čo sa potom navonok prejavuje „chátraním“ telesnej schránky.

Karnozín okrem toho, že je silným antioxidantom a pomáha bunky chrániť pred účinkom voľných radikálov, vyniká ešte jednou pozoruhodnou vlastnosťou – svojou omladzovacou schopnosťou.

Ako? Veľmi jednoducho.

  1. Chráni pred karbonyláciou bielkovín (väzbou karbonylových skupín na molekuly bielkovín, ktorá vedie k rozrušeniu väzieb medzi bielkovinami a vďaka čomu už bielkovina nie je bielkovinou – denaturuje a stráca pôvodné a tak dôležité vlastnosti). Karbonylácia bielkovín je podobne ako glykácia a vznik AGEs nezvratným dejomktorý vrcholí stratou bunkovej integrity a nakoniec – smrťou bunky

Karnozín reaguje s karbonylovou skupinou, pričom vytvára produkt „proteín-karbonyl-karnozín“ a takýmto spôsobom chráni bielkovinu pred zánikom.

Procesom karbonylácie môžu byť poškodené okrem bielkovín aj fosfolipidy. Táto premena fosfolipidov, spôsobuje poškodenie hlavne v centrálnom a periférnom nervovom systéme, čo sa môže prejaviť poruchami pamäte a vnímania.

2. Omladzuje staré a starnúce bunky, pričom ich premieňa na opäť zdravé a funkčné. Karnozín sa preukázal ako faktor, ktorý pomáha predlžovať počet delení bunky (Hayflickov limit – po tejto dobe, resp. počte delení bunka zaniká) a zároveň aj dobu medzi jednotlivými deleniami, čoho výsledkom je dlhší život bunky.

Aj mnoho experimentov a testov prvýkrát vykonaných roku 1999 v Austrálii poukazuje na výnimočné účinky karnozínu v boji proti starnutiu, ktorých podstatou bolo dokázať ako karnozín vplýva na starnúce bunky (bunky ktoré sú v štádiu tesne „pred smrťou“, stále živé, no už nefunkčné). Štúdie preukazujú, že bunky kultivované (vypestované) na živnej pôde spolu s karnozínom, žijú dlhšie a obnovujú svoj vzhľad a rast a čo je najhlavnejšie aj schopnosť deliť sa. Čo je možno najprevratovejším zistením v závislostí od výsledkov štúdii je že karnozín môže zvrátiť známky starnutia v zanikajúcich bunkách, dokonca predĺžiť dĺžku života buniek 3-3,5 násobne!(bunky bez pridania karnozínu – 126 až 129 dní; bunky kultivované s karnozínom – 413 dní!).

3. Chráni genetickú informáciu uloženú v DNA pred poškodením a tým aj nezvratným zánikom buniek, či dokonca malígnym bujnením.